Skip to content

Project­management Grip op tijd, geld en kwaliteit

Project­management

Projectmanagement is een cruciale factor om kostbare investeringsprojecten beheersbaar uitgevoerd te krijgen in termen van tijd, geld en kwaliteit. Externe projectmanagers kunnen dan ook veel waarde toevoegen voor uw organisatie, doordat zij met een frisse blik nieuwe uitdagingen tegemoet treden.

Het leiden van grootschalige of complexe projecten die technisch van aard zijn en voortvloeien uit de miljardeninvestering voor de energietransitie zijn bij uitstek projecten waar ik veel waarde kan toevoegen.

Zodra het overgangsmoment, van definitief ontwerp naar de voorbereidingsfase ingaat, stap ik graag in om de uitgangspunten voor het ontwerp goed te kunnen doorgronden en voldoende tijd te hebben voor de prioritering van de activiteiten. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om in samenwerking met de projectteamleden een slim uitvoeringsplan op te stellen.

Als interim projectmanager overzie ik het project en zorg ik dat alle stakeholders op de juiste manier betrokken worden bij het project.

Daarnaast is het belangrijk voor een goed resultaat van het project dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Mijn authentieke manier van communiceren zorgt tevens voor draagvlak en vertrouwen bij stakeholders en medewerkers. In mijn ogen zijn dit belangrijke elementen om het project tot een succes te maken.

Bovendien heb ik veel kennis en ervaring als leidinggevende en ben ik continu op zoek naar efficiëntere manieren van werken.